نویسنده = ���������� ������ ���������� ��������
استفاده از لیگنین کرافت به روش اختلاط حلال در ترکیب ماده مرکب آرد چوب ـ پلی پروپیلن

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 69-76

حامد یونسی کرد خیلی؛ ربیع بهروز؛ سعید کاظمی نجفی