نویسنده = �������������� ���������������� ��������������
مروری بر کاربرد نانوذره های مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل دارو

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 11-40

لادن رشیدی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی


اصلاح و بهینه سازی فرایند استخراج کیتین از پوست میگو

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 1-9

علی غیاث الدین؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی