نویسنده = ���������������� ������ ��������
اثر بارگذاری فلزهای سریم و زیرکونیم بر پایه HZSM-5 برای تولید الفین های سبک از نفتا

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 37-47

فروغ ممیز؛ جعفر توفیقی داریان؛ علی محمد علیزاده