نویسنده = ������������������ ������������
بهینه سازی تهیه فراصوتی و بررسی تورمژل ابرجاذب با شبکه ساز متیلنبیس آکریل‌آمید

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 33-39

رجبعلی ابراهیمی؛ سید جلال حسینی؛ صدف لباسچی