نویسنده = �������������� ������ ��������
پایداری گرمایی نانو فیبر سلولزی سیانو اتیل دار شده

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 91-97

حمید خدابنده لو؛ محمد آزاد فلاح