نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی کیفیت بنزین و نفت گاز بر اثر انحلال هیدروکربن‌های لجن نفتی

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 283-291

یاسر حمیدی؛ سید احمد عطائی؛ امیر صرافی