نویسنده = ������������ ������ ��������
بهبود واکنش پذیری الیاف خمیر آلفاسلولز با روش سونوشیمیایی

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 59-68

اسماعیل رسولی گرمارودی؛ الناز محمدی رودپشتی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ علی اکبر رزاقی