نویسنده = ������������������ ������������
بررسی نقش امولسیون کننده تولیدی به وسیله باسیلوس لیچنیفورمیس ACO4 درکاهش ویسکوزیته نفت خام سنگین نوروز

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 53-60

افشین فرح بخش؛ مجید تقی زاده؛ باقر یخچالی؛ کامیار موقرنژاد