نویسنده = ���������������� ����������������
مروری بر پلیمرشدن و تولید پلیمرهای سبز در محیط کربن دی اکسید فوق بحرانی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 245-273

غلامحسین صدیفیان؛ سحر دانشیان