نویسنده = تقی زاده، محمد جواد
بهینه‌سازی سنتز کاتالیست پخت دی‌بوتیل‌تین ‌دی‌لورات (DBTDL) و بررسی سینتیک واکنش تهیه پلی‌یورتان

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 127-136

جواد یوسفی؛ علی فخری؛ مصطفی نجفی؛ محمد جواد تقی زاده


سنتز عامل پیوندی آزیریدینی HX-752 و مشتق‌های ایمیدی آن

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 157-167

سید حسین موسوی؛ محمد جواد تقی زاده؛ سید مجتبی موسوی؛ سید امان اله موسوی ندوشن


تهیه و شناسایی کاتالیست جدید 4O3/Fe2+/SiO3¯/NH3VO و کاربرد آن در اکسایش سولفیدها

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 31-40

محمدجواد تقی زاده؛ عبدالله جاویدان؛ امید حسینچی