نویسنده = �������� ���������� ����������
بررسی تولید استر استئاریک اسید سوربیتن

دوره 33، شماره 3، آذر 1393، صفحه 19-24

علیرضا امین محلاتی؛ ایران عالم زاده