نویسنده = مهدی ایران نژاد
تأثیر اصلاح شیمیایی و پارامترهای عملیاتی در جذب کادمیم با زئولیت

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 213-222

مهدی ایران نژاد؛ حسین‌ کامران‌حقیقی


انتخاب مواد شیمیایی فلوتاسیون برای جدایش پیرولوزیت از کلسیت

دوره 34، شماره 3، آبان 1394، صفحه 61-71

شیما رحیمی؛ مهدی ایران نژاد؛ اکبر مهدیلو


بررسی اثر میکروویو بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی سطح ایلمنیت

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 11-19

امید سلمانی نوری؛ مهدی ایران نژاد؛ اکبر مهدیلو؛ سالار علیزاده


بررسی امکان استخراج روی از کانی‌های کم عیار اکسیدی با استفاده از باکتری هتروتروف Pseudomonas aeruginosa و تطبیق باکتری به غلظت بالای یون روی

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 93-100

محمد مشکینی؛ مهدی ایران نژاد؛ امیر رضا آزادمهر؛ عبداله سمیعی بیرق