نویسنده = �������� �������� ��������
تأثیر متغیرهای فرمول بندی بر عبورپوستی میکرو امولسیون دسموپرسین استات

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 27-32

آرزو سروش نیا؛ فریبا گنجی؛ سید مجتبی تقی زاده