نویسنده = ������������������ ����������
بررسی تأثیر تنش شدت‌نور در ذخیره بتاکاروتن توسط کشت‌‌خالص و مختلط میکروجلبک

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 221-228

آزیتا قربانی؛ مریم حسینی؛ سیروس ابراهیمی