نویسنده = ������������ ��������
تهیه منیزیم هیدروکسید با خلوص بالا ازTachyhydrite

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 53-56

سید البرز مجذوب حسینی؛ فریدون معطر تهرانی؛ مینا اشتاد