نویسنده = ���������� ��������������
تأثیر نوع و میزان عامل آهاردهی بر ویژگی های کاغذ دارای پرکننده کلسیم کربنات آسیابی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-138

حمیدرضا رودی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ مجتبی آزاد سروستانی