نویسنده = ������������ �������� ��������
شبیه سازی اثر نانو و میکرو ذره ها بر میزان افت فشار درون خطوط انتقال نفت

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 193-200

علی قمرطالع؛ رحمت الله صبوری؛ صمد صباغی