نویسنده = �������� ������������ ���������� ����������
تحلیل گرمایی و هیدرولیکی مبدل‌های گرمایی‌ فشرده صفحه‌ای با پره‌های موج‌دار

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 77-104

هانیه قنبر خرقانی نژاد؛ محمدرضا جعفری نصر