نویسنده = ���������� ���������� ��������
استخراج وانادیوم از کانسنگ ساغند یزد به روش تشویه نمکی ـ فروشویی اسیدی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 73-81

زهرا فلاح؛ ، مجید تقی زاده؛ داود قدوسی نژاد