نویسنده = ریاحی، سیاوش
عامل دار کردن نانولوله های کربنی چنددیواره با دی آمین به منظور افزایش جذب کربن دی اکسید

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 73-81

کیوان رحیمی؛ سیاوش ریاحی؛ مژگان عباسی؛ زهرا فخروئیان


مطالعه مولکولی ثابت هنری گاز کربن دی اکسید در حلال‌های خالص

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 99-110

زهرا اسحاقی گرجی؛ علی ابراهیم پور گرجی؛ سیاوش ریاحی