کلیدواژه‌ها = ضریب شکست
بررسی ویژگی های ساختاری ، الکترونی و اپتیکیHgO با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی اختلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

حمدا.. صالحی؛ خدیجه غرباوی؛ نرگس السادات موسوی نژاد


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و نوری ایندیم نیترید

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 131-138

حمدا.. صالحی؛ نادیا نواصر