کلیدواژه‌ها = انرژی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی واکنش کاتالیستی اکسیداسیون متان در حضور کاتالیست NiO وCuO در راکتور پلاسمای DBD : محصولات و مصرف انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

محمد شارعی؛ علیرضا عظیمی؛ امیرحسین شهبازی کوتنائی؛ معصومه میرزایی


2. تغییر انرژی اتم ها در ایزومریزاسیون FOX-7

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 145-152

فرخ رویا نیکمرام؛ جمشید نجف پورر؛ بهزاد شیخ


3. تحلیل اکسرژی خشک کن ترکیبی بستر سیال ـ ثابت

دوره 32، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 47-55

وحید ورطه پرور؛ محمد حسین کیانمهر؛ اکبر عرب حسینی؛ سید رضا حسن بیگی