کلیدواژه‌ها = اتیلن
شبیه‌سازی، کنترل و آنالیز حساسیت کوره‌های شکست حرارتی واحد الفین پتروشیمی مروارید

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 371-385

بنیامین جهانتیغ؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی؛ جعفر صادقی؛ فرهاد شهرکی


مطالعه آزمایشگاهی ضریب نفوذ مولکولی اتیلن در حلال نرمال متیل پیرولیدون

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 181-193

فرزین اوشال؛ شیما عزیزی؛ سید محسن پیغمبرزاده؛ ضحی عزیزی