کلیدواژه‌ها = رسوب
تاثیر پارامترهای عملیاتی بر تشکیل رسوب تبلوری کلسیم سولفات بر روی سطوح انتقال حرارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

محمدرضا ملایری؛ عاطفه زارعی


بررسی جامع کارخانه تصفیه آب یکی از میدان های نفتی ایران برای افزایش عملکرد و بهره وری آن

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 77-87

سکینه شکراله زاده؛ سمانه آشوری؛ محمد زاهد زاده؛ مژگان رادمهر؛ عماد رعایایی


تعیین مقدار رسوب در فرایند تزریق آب به مخازن نفتی ایران

دوره 31، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 115-123

سمانه صبور؛ محمد نادر لطف اللهی؛ پویا متحدین