کلیدواژه‌ها = نانوساختار
ساخت الکترود مقابل SnSe به روش کندوپاش به منظور کاربری در سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ بر پایه اکسید قلع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

احمد ذاتی رستمی؛ حکمت مومن اف؛ علی محمد خال اف


مقایسه روش‌های سنتز گرافن‌اکسید دو بُعدی و سنجش فعالیت زیستی

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 111-119

سولماز سلیمانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ آرش قادری


تهیه مولیبدن تری اکسید نانو ساختار به روش تخریب گرمایی در حضور استئاریک اسید

دوره 36، شماره 4، دی 1396، صفحه 117-124

مریم محمدی کیش؛ محید ماستری فراهانی؛ مریم صائمی