کلیدواژه‌ها = فتوکاتالیست
تهیه و بررسی ویژگی‌های فوتوکاتالیستی نانوذره‌های سبز سلولزی دارای کمپلکس پالادیوم

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 65-76

بهاره میرمشهوری؛ عباس دادخواه؛ حمیدرضا شاملویی


بررسی عملکرد نانوذره تیتانیوم دی‌اکسید نقره دوپ (2Ag/TiO) در تخریب فوتوکاتالیستی اریترومایسین

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 63-72

مریم پازکی؛ رضا قاسم زاده؛ ، محمد یاوری؛ ، محمدعلی عبدلی


حذف رنگزای اسید اورانژ 7 توسط سامانه ازن‌زنی/ فتوکاتالیستی ارتقا یافته

دوره 34، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 47-61

فرهاد قادری؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست؛ رسول صراف مأموری


تجزیه فتوکاتالیستی فنل به وسیله نانو ذرات روی اکسید تثبیت شده بر بستر بتنی

دوره 31، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 9-19

حسام زمان خان؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست


مطالعه سینتیکی احیای فتوکاتالیستی 2CO با O2H با استفاده از کاتالیست 2TiO

دوره 30، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 89-94

مهران آقائی؛ بهروز خضری؛ کریم زارع؛ حسین آقائی