کلیدواژه‌ها = هیدروترمال
ساخت ابرخازن با استفاده از نانو کامپوزیت‌های نیکل ـ کبالت/پلی پیرول

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 55-67

سید حبیب اله کاظمی؛ فرزاد روحی؛ سید حجت الله کاظمی؛ محمدعلی کیانی


حذف رادیونوکلوئیدهای کبالت 60 از محلول آبی با استفاده از نانو ذره های اصلاح شده نوین هماتیت

دوره 39، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 57-74

مرتضی هاشم زاده؛ امیر حسام حسنی؛ عبدالرضا نیلچی


سنتز زئولیت ZSM-5 به عنوان کاتالیست فرایند تبدیل متانول به پروپیلن

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 21-26

محمد فیروزی؛ مرتضی بقالها؛ موسی اسدی