کلیدواژه‌ها = هیدروژن سولفید
حذف گاز هیدروژن سولفید به وسیله تولید درجای فرآت (VI) در محلول قلیایی

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 357-364

اکبر رحیمی؛ مجتبی نصراصفهانی


بررسی تجربی حذف زیستی هیدروژن سولفید از گاز دفنگاه شهر شیراز

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 251-260

خدیجه عبادی؛ جعفر جوانمردی؛ پیام پرواسی؛ علی اکبر روستا


مدل سازی جذب انتخابی گاز هیدروژن سولفید توسط محلول متیل دی اتانول آمین در برج جذب پرشده

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 27-39

مرتضی افخمی پور؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری


حذف زیستی هیدروژن سولفید در راکتور ایرلیفت بیوفیلمی سوسپانسیونی

دوره 30، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 1-9

گل محمد مجرد؛ اسماعیل فاتحی فر؛ سعید ساعدی