کلیدواژه‌ها = شورابه
بازیابی و جداسازی کلسیم و منیزیم از شورابه پتاس خور- بیابانک اصفهان

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 225-232

مریم کارگر راضی؛ هادی محمد قربانی؛ بزرگمهر مداح؛ ون تری لانگ


استخراج مقدارهای کم لیتیم از شورابه های طبیعی و اندازه‌گیری آن به روش نورسنجی شعله ای

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 161-168

محمود پایه قدر؛ الهه دهقان چناری؛ مهدی تقدیزی


استحصال بیشوفیت از شورابه دریاچه نمک به روش شناور سازی یونی

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 113-120

علیرضا جوادی نوش آبادی؛ علی اکبر عبدالله زاده