کلیدواژه‌ها = ویژگی های مکانیکی
بنزیله کردن پوسته شلتوک برنج و بررسی ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های به دست آمده از آن با پلی استایرن و پلی کاپرولاکتون

دوره 33، شماره 3، آذر 1393، صفحه 31-39

جمشید محمدی روشنده؛ پیمان پوراسماعیل سلاکجانی؛ کامل اخلاصی کزج


استفاده از لیگنین کرافت به روش اختلاط حلال در ترکیب ماده مرکب آرد چوب ـ پلی پروپیلن

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 69-76

حامد یونسی کرد خیلی؛ ربیع بهروز؛ سعید کاظمی نجفی