کلیدواژه‌ها = استخراج کیتین
اصلاح و بهینه سازی فرایند استخراج کیتین از پوست میگو

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 1-9

علی غیاث الدین؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی