کلیدواژه‌ها = بیودیزل
گرانرو‌ی تحت فشار استر‌های اسید چرب و بیو‌دیزل‌ها با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی نوین

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 205-220

سید مصطفی حسینی؛ مهسا تقی‌زاده فرد؛ محمد مهدی علویان مهر


تولید بیودیزل از زیست توده ریزجلبک بومی ایران

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 373-386

طاهر شاهی؛ بابک بهشتی؛ علی زنوزی؛ مرتضی الماسی


ارزیابی سامانه تشخیص درصد خلوص بیودیزل پالم توسط فناوری طیف‌سنجی دی‌الکتریکی و ماشین بینایی

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 281-291

علیرضا زاهدی؛ مهدی رشوند؛ اردشیر شایان‌نژاد


تصفیه پساب و تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبک به دست آمده از پساب شهری در مقیاس نیمه صنعتی: مطالعه موردی پساب مشهد

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 305-319

محمود اخوان مهدوی؛ رضا قشلاقی؛ غلامرضا ساقی؛ ثمانه امینیان توکلی