کلیدواژه‌ها = نانوکامپوزیت پلی پروپیلن
ویژگی های مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن ـ خاک رس تهیه شده با روش مخلوط مذاب

دوره 30، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 61-67

شهریار جعفری نژاد؛ حسین ابوالقاسمی؛ سید جواد احمدی؛ سهرابعلی قربانیان