کلیدواژه‌ها = تصفیه پساب
طراحی و ساخت نانو کامپوزیت های قابل بازیافت پایه فلزی برای تصفیه آب های آلوده شیمیایی

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 51-59

محمدرضا یزدان پناه؛ سید علی حسینی مرادی؛ مهدی حاتمی؛ هادی جولاده رودبار


تصفیه پساب و تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبک به دست آمده از پساب شهری در مقیاس نیمه صنعتی: مطالعه موردی پساب مشهد

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 305-319

محمود اخوان مهدوی؛ رضا قشلاقی؛ غلامرضا ساقی؛ ثمانه امینیان توکلی


حذف فلز سرب از پساب صنایع باتری‌سازی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 71-77

رضا علیزاده؛ سوده عابدینی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ قاسم عموعابدینی