کلیدواژه‌ها = طراحی آزمایش
تهیه نانوکامپوزیت نقره/کیتوسان برای رنگ‌زدایی از آب

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 57-67

پریسا دارائی؛ نگین قائمی؛ نفیسه امامی


بهینه سازی شرایط سنتز نانوزئولیت ZSM-5 بدون قالب با استفاده از طراحی آزمایش

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 27-36

نیلوفر رحمانی؛ امیر باقری گرمارودی؛ محمدرضا خانمحمدی خرمی


بررسی رفتار زیست تخریب پذیری آمیخته های پلی آمید 6/ نشاسته گرمانرم به روش پاسخ رویه سطح

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 237-250

سمیه محمدیان گزاز؛ عباس خوشحال؛ امیر حسین مالک