کلیدواژه‌ها = طراحی آزمایش
اندازه گیری میزان متیلن بلو به عنوان آلاینده سمّی در محیط های آبی با استفاده از روش ریزاستخراج الکتروغشایی: بهینه سازی با طراحی آزمایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

علی زراعتکارمقدم؛ قادر بامری


بررسی کاربرد طراحی آزمایش در حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی توسط کربن فعال عاملدار شده نسترن وحشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

سمیه مشهدی؛ مریم قاسمی


تهیه نانوکامپوزیت نقره/کیتوسان برای رنگ‌زدایی از آب

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 57-67

پریسا دارائی؛ نگین قائمی؛ نفیسه امامی


بهینه سازی شرایط سنتز نانوزئولیت ZSM-5 بدون قالب با استفاده از طراحی آزمایش

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 27-36

نیلوفر رحمانی؛ امیر باقری گرمارودی؛ محمدرضا خانمحمدی خرمی


بررسی رفتار زیست تخریب پذیری آمیخته های پلی آمید 6/ نشاسته گرمانرم به روش پاسخ رویه سطح

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 237-250

سمیه محمدیان گزاز؛ عباس خوشحال؛ امیر حسین مالک