کلیدواژه‌ها = Comsol
بررسی تأثیر افزایش تعداد پله‌ها و افزودن بافل در آب شیرین‌کن خورشیدی پلکانی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 313-325

فروغ درانی؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد شهرکی


شبیه سازی مدیریت گرمایی مواد نانوکامپوزیت تغییرفازدهنده توسط فناوری CFD

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 195-210

عزیز باباپور؛ رضا پیشکارآذری؛ سید ایمان گلستانه؛ زهره قاضی طباطبائی