کلیدواژه‌ها = گاما آلومینا
بررسی کاتالیست‌های حاوی اکسید وانادیم در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی جهت حذف دی‌بنزوتیوفن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

سیده فاطمه موسوی؛ امین بازیاری؛ سید مهدی علوی املشی


سنتز گاما-آلومینا با سطح ویژه و حجم حفره بالا به روش سل-ژل با کمک پلی‌اتیلن‌گلایکول

دوره 39، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 89-97

حسین کاظمی؛ شاهرخ شاه حسینی؛ امین بازیاری