کلیدواژه‌ها = سل ـ ژل
ساخت و شناسایی نانو لوله های وانادیوم اکسید

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 9-19

احسان کیانفر؛ بهنام کوهستانی