کلیدواژه‌ها = پایداری گرمایی
سنتز و شناسایی کمپلکس نوری تک هسته‌ایی کادمیم (II)‌به عنوان پیش ماده برای ساخت دیودهای نورگسیل آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

عزت اله نجفی؛ اسماعیل وصالی؛ نرگس متقی نیا؛ باقر محمدی؛ محمدرض ا پورهری


پایداری گرمایی نانو فیبر سلولزی سیانو اتیل دار شده

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 91-97

حمید خدابنده لو؛ محمد آزاد فلاح