کلیدواژه‌ها = 1- متیل-3- پنتیل ایمیدازولیوم برمید
تعداد مقالات: 1
1. توسعه حسگر پتانسیومتری کروم (III) با استفاده از یونوفور2-بنزامیدوپروپانوئیک اسید

دوره 39، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 153-165

موسی مرحمتی؛ لیلا حاجی آقابابائی؛ اشرف سادات شاه ولایتی