کلیدواژه‌ها = کربن پوست پرتقال
بررسی جذب نیکل از محیط آبی توسط کربن پوست پرتقال

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 231-246

حدیثه معصومی؛ فاطمه صغری یحیی زاده؛ حسین قنادزاده گیلانی