کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
مقایسه نتایج دو روش مدلسازی سطح پاسخ و شبکه‌ عصبی مصنوعی با نتایج تجربی پارامترهای موثر در الکترووینینگ کبالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

مهدی اسداله زاده؛ رضوان ترکمان


تشخیص تعداد و حجم حباب محلول در یک بیوراکتور به کمک بینایی ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

علیرضا رضائی


پیش‌بینی حداقل فشار امتزاجی(MMP) در تزریق گاز به مخازن نفتی با روش‌های هوشمند داده محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

مسعود بهاور؛ محمد تقی صادقی


توسعه روش های مناسب و کاربردی کنترل و پایش تشکیل واکس به منظور بهبود انتقال نفت خام در خطوط لوله

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 349-359

علی اصغر پاسبان؛ سرود زاهدی عبقری؛ علی اکبر میران بیگی


مدل سازی نمک زدایی آب شور با استفاده از فرایند الکترودیالیز به روش شبکه عصبی

دوره 39، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 185-192

امیرحسین بهروزی؛ زهرا زورمند؛ نوراله کثیری


مدل‌سازی هوش مصنوعی جداسازی ترکیب های گوگردی از دیزل توسط فرایند تراوش تبخیری

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 237-246

مجتبی راجی؛ امیر دشتی؛ ماشاءالله رضاکاظمی؛ نسیبه حاجیلری


ارزیابی سامانه تشخیص درصد خلوص بیودیزل پالم توسط فناوری طیف‌سنجی دی‌الکتریکی و ماشین بینایی

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 281-291

علیرضا زاهدی؛ مهدی رشوند؛ اردشیر شایان‌نژاد


پیش‌بینی حلالیت اکسیژن در حلال های آلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 49-55

علی ترجمان نژاد؛ مهناز یاسمی