موضوعات = شیمی آلی
ساخت نانوکاتالیست جدید مغناطیسی زئولیت-Y عامل‌دار شده با مایع‌یونی N-متیل ایمیدازولیوم‌کلرید (1-MeIm IL@ZY-Fe3O4) و کاربرد آن در سنتز سبز و سه-جزیی ۲-آمینو-H۴-بنزو- و نفتو- پیران‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

مهدی کلهر؛ پوریا نوزارع؛ سعید عظیمی؛ اسماعیل وصالی؛ عزت اله نجفی


تهیه هیدروژل های زیست سازگار سوپرامولکولی بر پایه نانودرات سلولزی عاملدار شده با سیتریک اسید و آمینوپیریدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

ساناز زمانپور؛ عباس دادخواه تهرانی


طراحی و ارزیابی بازدارنده های موثر جدید پذیرنده های کیناز جفت شده با پروتئین های Gبا استفاده از روشهای غربالگری مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

سعید عظیمی؛ لیلا حیدری


مطالعه و بررسی مقاومت به خوردگی، چسبندگی و سختی پوشش-های نانوکامپوزیتی پایه اپوکسی/ رس آلی شده حاوی نانوذرات اکسید آهن و اکسید روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

مهدی محمودیان؛ سلیمان رحمانی


بهینه سازی سنتز 4،2- دی نیتروآنیسول به روش تاگوچی با استفاده ازکلروبنزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

محمد علی ذرعی؛ داریوش فلاح؛ ابوالفضل ابراهیمی؛ مجتبی پیریائی


مروری بر تغییرهای ساختار الکترونی در جذب مایع‌های یونی تنظیم پذیر با نانوساختارها

دوره 42، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-20

راضیه طالائی؛ بهزاد خلیلی؛ مسعود مختاری


سنتز پلیمر قالب مولکولی گزینش‌پذیر و کاربرد آن در استخراج فولیک‌اسید

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 111-119

سیدمحمدرضا میلانی حسینی؛ بیتا یاراحمدی؛ نصیبه سعیدزاده امیری


بررسی ویژگی دارورسانی چارچوب فلزی-آلی UMCM-150 بر پایه آهن و مس: انتقال و رهایش داروی استامینوفن

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-25

الهام نصیری؛ مریم نیک زاد؛ معصومه طاهری مهر


مقایسه روش‌های سنتز گرافن‌اکسید دو بُعدی و سنجش فعالیت زیستی

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 111-119

سولماز سلیمانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ آرش قادری


سنتز تک ظرف اکسازول ها به روش واکنش اسیدهای کربوکسیلیک، بنزوئین و آمونیوم استات

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 157-166

نجمه نوروزی؛ صغری فرهی؛ مریم ایرج زاده