موضوعات = شیمی آلی
عامل دار کردن حلقه های آروماتیک با حذف گروه نیترو از نیتروآرن ها

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 131-149

فاطمه زامیران؛ آرش قادری


بهینه‌سازی سنتز کاتالیست پخت دی‌بوتیل‌تین ‌دی‌لورات (DBTDL) و بررسی سینتیک واکنش تهیه پلی‌یورتان

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 127-136

جواد یوسفی؛ علی فخری؛ مصطفی نجفی؛ محمد جواد تقی زاده


سنتز مشتق‌های تری فنیل-1H-ایمیدازول با استفاده از پکتین به عنوان کاتالیست سبز

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 137-143

سلمه رسولی زاده؛ ملک طاهر مقصودلو؛ قاسم مرندی


سنتز جهت گزین مشتق‌های نوین 2-آریل پیریدو-b]4و3[ پیرازین ها

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 145-152

احمد پورستار مرحانی؛ جبار خلفی؛ محمد تقی کیانی


طراحی، سنتز و شناسایی ساختار نوین ایندول ـ ایزوکسازول کربوهیدرازید

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 153-162

منا کریمی نیازاغه؛ حسن کبیری فرد؛ سیده سارا میرفضلی


سنتز لیگاندهای پلی آمین نوین با استفاده از نمک‌های وینامیدینیوم

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 77-85

عبدالمحمد مهران پور؛ لیلا گودرزی


سنتز کیتین ایمینهای عامل دار با استفاده از هیدرازونها، استرهای استیلنی و ایزو سیانیدها

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 87-95

محمد بیات؛ سمیه زینلی نیکو؛ منیره رضایی


سنتز تک ظرف مشتقات تتراهیدرو[b] پیران و پیرانوپیرازول ها با استفاده از آمونیوم فلوئورید

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 97-105

متین اسدی؛ سپیده احسانی فر؛ مسعود مختاری


سنتز عامل پیوندی آزیریدینی HX-752 و مشتق‌های ایمیدی آن

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 157-167

سید حسین موسوی؛ محمد جواد تقی زاده؛ سید مجتبی موسوی؛ سید امان اله موسوی ندوشن


سنتز و به‌کارگیری کلروسولفونیل‌کالیکس[4]آرن تثبیت‌شده بر روی سیلیکاژل به عنوان واکنشگر جابه‌جایی شیمیایی در NMR

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 185-194

زهرا ثروتی؛ ماندانا صابر تهرانی؛ سعید تقوایی گنجعلی؛ رضا زادمرد


تهیه مشتق های آریل آمین بااستفاده از نمک های مس به عنوان کاتالیزگر

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 97-108

مجید غضنفرپور درجانی؛ محبوبه باباپور کوشالشاهی؛ لیلا محمدعلیخانی


بهینه‌سازی عامل های مؤثر بر تولید 1-هگزن از اتیلن با کاتالیست کرومیوم/ تریس 2-اتیل‌هگزانوات

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 79-93

زهرا محمدنیا؛ ابراهیم احمدی؛ عاطفه سادات فرندپور


مطالعه های تجربی و محاسباتی و آنالیز طیف سنجی و NBO روی ترکیب 4- (3- (2،4-دای کلروروفنیل) تری آز-1-انیل) بنزآمید

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 125-136

اکرم حسینیان؛ سمیه سلیمانی امیری؛ سعیده یحیایی؛ میرزاآقا بابازاده؛ لادن اجلالی