موضوعات = کاتالیست، سینتیک و راکتور
اپوکسیداسیون روغن سویا توسط کاتالیست ناهمگن سیلیکا سولفوریک اسید

دوره 33، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 19-29

احمد نعلبندی؛ علی اصغر خلیلی


بررسی تأثیر افزودن الکل و فعال کننده های سطحی بر روی هیدرودینامیک راکتور هوابالابر در شرایط سه فازی

دوره 33، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 69-77

سعید جابرزاده؛ علی حقیقی اصل؛ سید جابر صفدری؛ عباس رشیدی


اثر بارگذاری فلزهای سریم و زیرکونیم بر پایه HZSM-5 برای تولید الفین های سبک از نفتا

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 37-47

فروغ ممیز؛ جعفر توفیقی داریان؛ علی محمد علیزاده


شبیه سازی حذف فتوکاتالیستی ترکیب های آلی فرار در راکتور بستر سیال

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 57-65

امیر معتمد داشلی برون؛ رحمت ستوده قره باغ؛ محمد حاج آقازاده؛ حسین کاکوئی


بررسی اثر سینتیکی مبرد 22R در غلظت‏های کم بر روی تشکیل هیدرات متان

دوره 32، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 41-45

صدیقه پارسامهر؛ فرشاد ورامینیان؛ هادی روستا؛ بهمن توحیدی


سنتز زئولیت ZSM-5 به عنوان کاتالیست فرایند تبدیل متانول به پروپیلن

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 21-26

محمد فیروزی؛ مرتضی بقالها؛ موسی اسدی


بررسی سینتیک تجزیه زیستی نرمال هگزان توسط یک مجموعه قارچ جداشده از فیلتر زیستی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 71-81

الهام ایرانمنش؛ روئین حلاج؛ سید مرتضی ضمیر


بررسی اثر ریزساختار آهک بر مدل سازی واکنش احیای هیدورژنی مولیبدن دی سولفید

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 25-41

بهادر ابول پور؛ محمد مهدی افصحی؛ مرتضی سهرابی


بررسی اثر جرم مولکولی رزین بر سینتیک پخت آمیزه اپوکسی/دی آمینو دی فنیل متان

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 105-111

فاطمه فردوسیان؛ مرتضی ابراهیمی؛ علی جان نثاری؛ شادی منتظری


مطالعه‌های تعادل و سینتیک جذب زیستی کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از دانه‌های پلیمر زانتان B82

دوره 30، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 11-24

فریده گلبابایی؛ اصغر قهری؛ محمدرضا صعودی؛ عباس رحیمی فروشانی؛ آرام تیرگر


مطالعه سینتیکی احیای فتوکاتالیستی 2CO با O2H با استفاده از کاتالیست 2TiO

دوره 30، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 89-94

مهران آقائی؛ بهروز خضری؛ کریم زارع؛ حسین آقائی