موضوعات = نفت، گاز و پتروشیمی
ارزیابی باکتری‪های باسیلوس سابتیلیس، اسینتوباکترکالکواسیتیکوس و سودوموناس در جداسازی نامیزه آب - نفت

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 133-139

وحیدرضا قدیریان؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ سمیره هاشمی نجف آبادی


بررسی نقش امولسیون کننده تولیدی به وسیله باسیلوس لیچنیفورمیس ACO4 درکاهش ویسکوزیته نفت خام سنگین نوروز

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 53-60

افشین فرح بخش؛ مجید تقی زاده؛ باقر یخچالی؛ کامیار موقرنژاد


کنترل و بهینه‌سازی تولید نفت با فرازآوری طبیعی گاز

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 21-28

امیر فروغ نیا؛ سید محمود رضا پییشوایی؛ بابک امین شهیدی


بررسی پایداری هیدرات متان در شرایط مختلف دما و فشار

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 63-70

سید محمود موسوی صفوی؛ مهرداد منطقیان؛ محسن وفایی سفتی


بررسی تبلور ترکیب های پارافینی در جریان نفت مدل در لوله سرد

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 85-89

شهرام مسعودی؛ محسن وفایی سفتی؛ حمیدرضا جعفری