موضوعات = انتقال جرم، فرایندهای جداسازی
شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی جداسازی دی اکسید کربن از گاز دودکش توسط غشاء پلیمر طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

حکیمه شریفی فرد؛ پویان رضاپور؛ محمود رضا رحیمی


بهبود تراکم‌پذیری باطله فراوری سنگ آهن به کمک سطح سازهای آنیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

سعید حبیبی نژاد؛ محمدرضا گرمسیری؛ سعید غفاری


بررسی جداسازی یون مس در سامانه‌های ریزسیالشی به وسیله فرآیند استخراج مایع-مایع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

محمد اکبری کوشکجهء؛ سید نظام الدین اشرفی زاده؛ احمد رهبر


بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوذره‌های TiO2 و Fe2O3 بر جذب/ واجذب CO2

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 139-150

فریبا زارعی؛ عباس الهام بخش؛ پیمان کشاورز


مطالعه‌ فرایند استخراج مایع - مایع کلسیم در میکروکانال های موازی

دوره 42، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 329-348

حمید اسدی ساغندی؛ جواد کریمی ثابت؛ سهراب علی قربانیان؛ سید محمدعلی موسویان


بررسی جذب نیکل از محیط آبی توسط کربن پوست پرتقال

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 231-246

حدیثه معصومی؛ فاطمه صغری یحیی زاده؛ حسین قنادزاده گیلانی


نمک‌زدایی از نفت خام با استفاده از نانوذره‌های اکسید نیکل

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 259-264

محمد رضا کاردان فرد؛ نادیا اسفندیاری


بررسی تعادل فازی اسید بوتیریک در محلول آبی با استفاده از حلال‌های آلی (متیل اتیل کتون و دی اتیل اتر)

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 265-282

حسین قنادزاده گیلانی؛ حدیثه معصومی؛ زینب نوروز زاده ثانی


بررسی آزمایشگاهی جذب سطحی ترکیب‌های گوگردی از نمونه سوخت بنزینی ساختگی توسط جاذب زئولیتی NaY اصلاح شده

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 131-154

قاسم دشت پیما؛ سید رضا شعبانیان؛ جواد احمدپور؛ مریم نیک زاد


جذب دی‌اکسیدکربن با استفاده از محلول آبی مایع یونی پروتیک [MEA][Gly]: مطالعه آزمایشگاهی و برازش مدل

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 165-178

صابر حسنی زاده؛ پیوند والهءشیدا؛ مهسا اکبری


بررسی عملکرد هیدروسیکلون در فرایند جداسازی ذره‌های جامد در پساب صنعت سنگ‌بری

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 445-456

افشین نادری؛ محسن مسعودیان؛ محمود حبیبیان


بررسی عملکرد حلال ترکیبی پتاسیم هیدروکسید – گلیسرول در جذب گاز کربن‌دی‌اکسید

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 139-148

حامد رشیدی؛ شیما چوبتاشانی؛ جواد براتی


بررسی فرایند جداسازی مخلوط پروپان و پروپیلن با استفاده از جاذب آلی – فلزی Cu-MOF-74

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 155-166

حسن عابدینی؛ احمد شریعتی؛ محمد رضا خسروی نیکو


مطالعه آزمایشگاهی ضریب نفوذ مولکولی اتیلن در حلال نرمال متیل پیرولیدون

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 181-193

فرزین اوشال؛ شیما عزیزی؛ سید محسن پیغمبرزاده؛ ضحی عزیزی


بررسی ویژگی های عبوردهی غشای نانو کامپوزیتی PEBA/PVA با کاربرد نانو لوله کربنی برای جداسازی CO2 و CH4

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 195-203

احمد بحرینی؛ آرزو قادی؛ حبیب اله بحرینی؛ راضیه عظیم پناه


مطالعه مقایسه حذف فلز روی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا خام و اصلاح شده با نانو جاذب مغناطیسی

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 57-70

حدیثه معصومی؛ محدثه یوسفی؛ حسین قنادزاده گیلانی