موضوعات = ترمودینامیک
بررسی جذب فنل از محلول‌های آبی با استفاده از کربن هسته انار

دوره 36، شماره 4، دی 1396، صفحه 145-159

حسین قنادزاده گیلانی؛ علی قنادزاده گیلانی؛ پریسا آزمون


مروری بر جنبه های ترمودینامیکی اسفنج های گرمانرم

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-20

مظفر مختاری مؤتمنی شیروان؛ محمد حسین نوید فامیلی


تحلیل فنی ـ اقتصادی چرخه ی رانکین آلی تولید گرما و توان با منابع انرژی استان اردبیل

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 165-185

لیلی آریان فر؛ مرتضی یاری؛ ابراهیم عبدی اقدم


بررسی سینتیکی تشکیل هیدرات اتیلن در حضور سوسپانسیون نانوذره نقره

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 201-209

مهرداد منطقیان؛ عرفان رضائی


مطالعه مولکولی ثابت هنری گاز کربن دی اکسید در حلال‌های خالص

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 99-110

زهرا اسحاقی گرجی؛ علی ابراهیم پور گرجی؛ سیاوش ریاحی


مطالعه ترمودینامیک و هم دماهای جذب سطحی کادمیم (ІІ) بر روی نانو ذره های روی اکسید

دوره 34، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 23-30

عباس حمیدی؛ الهه خزاعلی؛ فریدون خضعلی


بررسی تعادل فازی سامانه سه جزئی نفتالین ـ تولوئن ـ کربن دی اکسید در فرایند GAS

دوره 34، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 59-67

حسن پهلوان زاده؛ حبیبالله شیرازی زاده


پیش‌بینی حلالیت اکسیژن در حلال های آلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 49-55

علی ترجمان نژاد؛ مهناز یاسمی


بررسی ضریب فعالیت محلول‌های الکترولیتی و ضریب اسمزی مایع یونی ]4[BMIM][BF با استفاده از معادله حالت SAFT-MSA GV-

دوره 31، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 45-54

وهاب صحرایی؛ سیروس قطبی؛ وحید تقی خانی؛ خداداد نظری


تعیین مقدار رسوب در فرایند تزریق آب به مخازن نفتی ایران

دوره 31، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 115-123

سمانه صبور؛ محمد نادر لطف اللهی؛ پویا متحدین


ارزیابی رابطه صدیقی ـ لوکاس و اصلاح آن برای تخمین ضریب نفوذ در سیستم های الکلی

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 39-43

طاهر یوسفی امیری؛ اسماعیل فاتحی فر؛ کامران قاسم زاده؛ سهراب خشنود