موضوعات = شیمی فیزیک و شیمی سطح
بررسی ویژگی های مکانیک کوانتومی برخی نانو لوله های کربنی و نیترید بور دسته صندلی برای ایجاد باتری های یون منیزیم: یک مطالعه محاسباتی

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 29-40

معصومه شهرکی؛ پویا کریمی؛ محمود سنچولی؛ مهدیه پورسرگل؛ حجّت ثمره دلارامی


مروری بر تغییرهای ساختار الکترونی در جذب مایع‌های یونی تنظیم پذیر با نانوساختارها

دوره 42، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-20

راضیه طالائی؛ بهزاد خلیلی؛ مسعود مختاری


جذب سطحی یون سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 121-130

اعظم السادات قرقچیان؛ حسین محمدی منش؛ سید رضا فانی؛ محسن حکیمی


گرانرو‌ی تحت فشار استر‌های اسید چرب و بیو‌دیزل‌ها با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی نوین

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 205-220

سید مصطفی حسینی؛ مهسا تقی‌زاده فرد؛ محمد مهدی علویان مهر


چینش اتمی و ویژگی‌های ساختاری و الکترونی Si2BN با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 129-142

حمدا.. صالحی؛ زهره جاودانی؛ پیمان امیری


مطالعه تجربی و بهینه‏ سازی جذب سطحی گاز کربن دی اکسید توسط جاذب پلیمری میکرومتخلخل

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 95-104

حمید رمضانی پور؛ احد قائمی؛ حسین قنادزاده گیلانی


مطالعه نظری بر روی سومانن و تری برمو سومانن به عنوان حسگر برای شناسایی گاز آلاینده فسژن

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 129-139

ذبیح الله مهدوی فر؛ مریم باجی؛ احسان شاکرزاده


بررسی سنتز ZIF-8 با استفاده از حلال سبز بسا زود گداز مبتنی بر کولین کلرید برای جذب کربن دی‌اکسید

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 69-81

هانیه قربانی جعفربیگلو؛ محبوبه قهرمانی نژاد؛ مهدی نیکنام شاهرک


مدل‌سازی گرانروی مخلوط‌های روان کننده و خنک کننده به کمک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 295-307

حمیده ذوالفقاری؛ فخری یوسفی؛ رضوان کریمی