موضوعات = شیمی فیزیک و شیمی سطح
مطالعه ترمودینامیک و هم دماهای جذب سطحی کادمیم (ІІ) بر روی نانو ذره های روی اکسید

دوره 34، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 23-30

عباس حمیدی؛ الهه خزاعلی؛ فریدون خضعلی


حذف کروم شش ظرفیتی توسط نانو ذره های فریت

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-37

سارا عبدالشاهی نژاد؛ سید مهدی برقعی؛ مجتبی سیدی


بهینه سازی تهیه فراصوتی و بررسی تورمژل ابرجاذب با شبکه ساز متیلنبیس آکریل‌آمید

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 33-39

رجبعلی ابراهیمی؛ سید جلال حسینی؛ صدف لباسچی


جداسازی مخلوط گازی کربن دی‌اکسید و نیتروژن با روش جذب سطحی با تناوب فشار- خلاء

دوره 32، شماره 3، آذر 1392، صفحه 39-45

فاطمه رضایی؛ سید مجتبی صدرعاملی؛ جعفر توفیقی داریان؛ مسعود مفرحی


جذب یون های مس، روی و نیکل توسط بنتونیت کلسیمی

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 7-16

مجید طهمورسی؛ امیر صرافی؛ عبدالرضا ایرج منصوری؛ بتول لشکری


تعیین ضریب های فعالیت یون ها و نمک های اصلی دریاچه اورمیه

دوره 31، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 35-43

سیما رضوان طلب؛ الهام جنت دوست؛ عارف علیپور


بررسی ضریب فعالیت محلول‌های الکترولیتی و ضریب اسمزی مایع یونی ]4[BMIM][BF با استفاده از معادله حالت SAFT-MSA GV-

دوره 31، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 45-54

وهاب صحرایی؛ سیروس قطبی؛ وحید تقی خانی؛ خداداد نظری